Ana içeriğe atla
Manevi Bakım ve Danışmanlık Tezsiz Yüksek Lisans Programı (İkinci Öğretim) (Türkçe)

Program Hakkında

Ülkemizde hastaneler bünyesinde başlatılmış olup hızla diğer uygulama alanlarında da etkinlik gösteren Manevi Bakım Ve Danışmanlık Hizmetleri bugün kuramsal çatısı, meslek tanımı, eğitimi ve uygulama koşulları bağlamında alanda teorik ve uygulamalı bilimsel çalışmalara ihtiyaç duymaktadır. En yaygın şekliyle bugün Manevi Bakım ve Danışmanlık uygulamaları hastane ortamında hasta ve yakınlarının, hastane personelinin manevi ihtiyaçları doğrultusunda sunulan bir hizmet olup; bireylerin içsel ve çevresel manevi (öznel iyilik hali) kaynaklarını hastalık, hastane veya örüntülü stres etkenlerine karşı kullanmalarını desteklemeyi amaçlamaktadır. Bir başka yönüyle hizmetler, özelde hastalar- genelde hayatın her alanındaki tüm bireylerde bir manevi iyi oluş hali oluşturma veya süreci destekleme; maneviyatın bir başa çıkma stratejisi olarak kullanımına yönelik terapötik desteği içermektedir. Disiplinler-arası bu çalışma alanı, alanda çalışacak destek görevlilerinin hem din hem maneviyat, hem psikoloji hem danışmanlık, hem de tıbbi ve sosyal hizmetler çerçevesine yetiştirilmeleri ihtiyacını ortaya koymaktadır. Bu bağlamda yetiştirilen uzman adaylarının ilgili terapötik becerileri kullanırken danışanların inanç ve/veya manevi ihtiyaçlarına “insanın biricikliği ve onuru” kabul dairesinde çok kültürlülük ve değerlilik ilkelerince yaklaşmaları, etik ve yasal süreçlerle ilgili bir bilgi birikimi ve farkındalık düzeyi taşımaları gerekliliği önem kazanmaktadır. Programımız bu duyarlılıklar çerçevesinde ulusal-uluslararası muadilleri göz önünde bulundurularak hazırlanmış bir eğitim programı sunmaktadır. Saha tecrübesi olan ilgili alan uzmanlarının bilgi ve beceri düzeyinde vereceği dersler 2 dönemde tamamlanmak üzere 10 ders ve 1 dönem projesinden oluşmaktadır. Ayrıca öğrencilerin dönem projelerine destek sunması, eğitimde aldıkları bilgi ve becerileri sahada süpervizyon altında tecrübe etmelerine olanak sağlaması ve uluslararası akreditasyona imkân vermesi amacıyla programın ikinci döneminde staj olanağı üniversitemizce desteklenmektedir.

 

Kabul Koşulları

 

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Adaylar için
 • Programa başvurabilmek için adayın aşağıda belirtilen lisans programlarının birinden 4’lük sisteme göre 2.50 ve üzeri; veya 100’lük sisteme göre 65 ve üzeri puan ortalaması ile mezun olması gerekmektedir.
 • Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Sosyal Hizmet, Sosyoloji, Felsefe, Çocuk Gelişimi, Özel Eğitim, Sağlık Yönetimi bölümleri ile; İlahiyat ve İslami İlimler Fakültesi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği, Hemşirelik Fakültesi, Tıp Fakültesi, Eğitim Fakültesi bölümlerinin herhangi birinden Lisans programı mezunu olmak veya bu lisans programlarının dışında  herhangi bir lisans programı mezunu olup yukarıda belirtilen alanlarda yüksek lisans veya doktora programı bitirmiş olmak.
 • ALES koşulu aranmamaktadır.
 • Yabancı dil koşulu aranmamaktadır.
 • Yapılacak olan Bilimsel Değerlendirme sınavından (yazılı ve/veya sözlü) en az 65 puan almış olmak.
 • Genel Değerlendirme sonucu en az 65 puana sahip olmak.
 • Programın öğrenim ücreti ödenmelidir. Öğrenim ücreti toplam 9.000 TL'dir.
Uluslararası Adaylar için
 • Programa başvuran adayın hangi lisans programından mezun olması gerektiği, mezuniyet ortalamasının ve (Türkçe dışında yabancı dil şartı olan programlar için) yabancı dil puanının yeterli olup olmadığı Anabilim Dalı Başkanlıklarınca oluşturulan en az 3 kişilik Uluslararası Lisansüstü Öğrenci Kabul Komisyonu tarafından değerlendirilir.  
 • Türkçe dil yeterliğine sahip olmak. (Türkiye'de bir Yüksek Öğretim Kurumundan mezun olan yabancı uyruklu öğrencilerde Türkçe dil şartı aranmaz. Bunun dışındaki adayların lisansüstü eğitimlerine başlayabilmeleri için, TÖMER, DİLMER veya TYS gibi Türkçe yeterlilik sınavlarından alacakları en az C1 düzeyinde Türkçe bildiğine dair belgeye sahip olmaları gerekir.)
 • Programın öğrenim ücreti ödenmelidir. Öğrenim ücreti toplam 9000 TL'dir. Öğrenim ücretinin yarısı ilk dönem, diğer yarısı ise ikinci dönem başında ödenir.
Yatay Geçiş
 • Programın en güncel asgari başvuru şartlarını sağlıyor olmak.
 • İlgili Manevi Bakım ve Danışmanlık, Manevi Danışmanlık ve Rehberlik, Dini Danışmanlık ve Rehberlik Tezsiz Yüksek Lisans programlarında kayıtlı olmak.
 • Öğrenim gördüğü Yüksek Lisans genel not ortalamasının 4’lük sisteme göre 2.50 ve üzeri olması gerekmektedir
 • Mevcut kayıtlı olduğu programda en az bir yarıyılını tamamlamış olmak.
 • Bulunduğu programın tamamlanabilmesi için azami öğrenim süresinin yarısını henüz tamamlamamış olmak.
 • Disiplin cezası almamış olmak.
 • Ayrılacağı lisansüstü programındaki geçiş yapacağı yarıyıla kadar olan derslerinin tümünü normal süresi içinde başarmış olmak.
Müfredat

 

Dersler için tıklayınız.

 

Program Koordinatörü ve İletişim
Arş. Gör. Sema İNCEKÖSE

  sema.incekose@asbu.edu.tr

  +90 312 596 60 25

Başvuru

 

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Adaylar için

Başvuru sayfası programlara başvuruların kabul edildiği dönemde aktif hale gelmektedir.

 

Başvuru Takvimi ve Değerlendirme

Başvurular, genel olarak güz dönemi için Haziran-Temmuz-Ağustos aylarında, bahar dönemi için de Kasım-Aralık aylarında kabul edilmektedir. Başvuru takvimine ilişkin spesifik tarihler için üniversite web sitesi takip edilmelidir.

Başvuruların ön değerlendirmesi lisans mezuniyet not ortalamasına göre yapılır. Kontenjanın beş katına kadar aday bilimsel değerlendirme sınavına çağrılabilir.

Bilimsel değerlendirme sınavından en az 65 puan ve üzeri puana sahip adaylar başarılı kabul edilir. Başarılı adayların kendi içinde sıralaması genel değerlendirme puanına göre yapılır ve kontenjan sayısı kadar asıl ve kontenjan sayısı kadar yedek aday, programın yürütüldüğü Enstitünün web sitesinde ilan edilir. 

Uluslararası Adaylar için
Başvuru Takvimi ve Değerlendirme

Başvurular yıl boyunca kabul edilmektedir.

Başvuruların değerlendirilmesi, programın kabul ölçütleri ve uluslararası öğrenci kotası dikkate alınarak yapılmaktadır. Değerlendirme sonucu adayın e-posta adresine gönderilmektedir.

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz.

asbu.edu.tr' yi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.