Ana içeriğe atla
İslam Ekonomisi ve Finansı Tezsiz Yüksek Lisans Programı (Türkçe)

Program Hakkında

  Üniversitemiz İslami Araştırmalar Enstitüsü, İslam Ekonomisi ve Finansı Anabilim Dalı altında aktif olarak “İslam Ekonomisi ve Finansı Yüksek Lisans Programı (İngilizce) bulunmaktadır. Program kısa süre içinde gerek yurt içinde ve gerek yurt dışında tanınır hale gelmiştir.

 

  Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi bünyesinde, Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Araştırma ve Uygulama Merkezi (ASBU) bulunmaktadır. Merkez hedef olarak Türkiye’deki gerek finansal sektör gerekse üniversiteler ve araştırma merkezlerinin araştırmacı/akademisyen ihtiyacının karşılanması bu yönde uluslararası seviyede araştırma ve projelerin yapılmasını hedeflemektedir. Bu çerçevede gerek ulusal gerekse uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde bulunulmaktadır. Bu çerçevede ilgili tezli yüksek lisans programının açılması hem merkezin güçlenmesine yardımcı olacak hem de İslam ekonomisi ve finansı alanında akademik birikimin geliştirilerek piyasa ve ekonomi politikası yapıcılarının ihtiyaç duyduğu insan kaynağına katkıda bulunmasını sağlayacaktır.

 

  Bahreyn merkezli İslami Bankalar ve Finans Kurumları Genel Meclisi (CIBAFI), her 5 yılda bir İslami finansal endüstrinin büyüklüğünün iki katına çıkacağını söylemektedir. Malezya Merkez Bankası’nın bir raporunda (MIFC, 2017) yakın gelecekte dünyada yetişmiş akademisyen/ilim adamı ve iş gücü ihtiyacını yüzbinlerle ifade edilmektedir. Bu anlamda özelikle uluslararası nitelik arz eden üniversite ve ilgili kurumlarının dünyadaki bu ihtiyaca hazırlıklı olması, ilgili stratejik planlamalarını bu çerçevede yapması önem taşımaktadır.

 

  Son kırk yıldır gerek dünya çapında gerekse ülkemizde İslam Ekonomisi ve Finans’ına olan ilginin giderek artmakta olduğu malumdur. Bu ilgi artışının kamu ve özel sektör tarafından da teveccüh gördüğü söylenebilir. Üniversitemiz ve ilgili kurumlarının da bu duruma kayıtsız kalması söz konusu olamaz. Bu ilginin ilmi temellerde profesyonel bir uzmanlık çerçevesinde uluslararası seviyede ele alınması, katılım bankacılığı/katılım sigortacılığı sektörünün ortaya çıkış amaçlarına uygun çalışması ve sektörün doğru kanalize edilmesi açısından önemlidir.


 

 

Kabul Koşulları

 

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Adaylar için
 • Programa başvurabilmek için adayın aşağıda belirtilen lisans programlarından birinden 4’lük sisteme göre 2.00 ve üzeri; veya 100’lük sisteme göre 53.33 ve üzeri puan ortalaması ile mezun olması gerekmektedir.
 • Herhangi bir Lisans programından mezun olmak.
 • ALES koşulu aranmamaktadır. 
 • Yabancı dil koşulu aranmamaktadır.
 • Yapılacak olan Bilimsel Değerlendirme sınavından (yazılı ve/veya sözlü) en az 65 puan almış olmak.
 • Genel Değerlendirme sonucu en az 65 puana sahip olmak.
 • Programın öğrenim ücreti ödenmelidir. Güncel öğrenim ücretleri için tıklayınız.
Uluslararası Adaylar için
 • Programa başvuran adayın hangi lisans programından mezun olması gerektiği, mezuniyet ortalamasının ve (Türkçe dışında yabancı dil şartı olan programlar için) yabancı dil puanının yeterli olup olmadığı Anabilim Dalı Başkanlıklarınca oluşturulan en az 3 kişilik Uluslararası Lisansüstü Öğrenci Kabul Komisyonu tarafından değerlendirilir.  
 • Türkçe dil yeterliğine sahip olmak. (Türkiye'de bir Yüksek Öğretim Kurumundan mezun olan yabancı uyruklu öğrencilerde Türkçe dil şartı aranmaz. Bunun dışındaki adayların lisansüstü eğitimlerine başlayabilmeleri için, TÖMER, DİLMER veya TYS gibi Türkçe yeterlilik sınavlarından alacakları en az C1 düzeyinde Türkçe bildiğine dair belgeye sahip olmaları gerekir. Bu belgelerden herhangi birisini ibraz edemeyen adaylar en fazla iki dönem olan Türkçe hazırlık programlarına yönlendirilir.)
 • Programın öğrenim ücreti ödenmelidir. Güncel öğrenim ücretleri için tıklayınız.
Yatay Geçiş
 • Programın en güncel asgari başvuru şartlarını sağlıyor olmak.
 • İlgili Yüksek Lisans programına kayıtlı olmak.
 • Öğrenim gördüğü Yüksek Lisans genel not ortalamasının 4’lük sisteme göre 2.00 ve üzeri olması gerekmektedir
 • Mevcut kayıtlı olduğu programda en az bir yarıyılını tamamlamış olmak.
 • Bulunduğu programın tamamlanabilmesi için azami öğrenim süresinin yarısını henüz tamamlamamış olmak.
 • Disiplin cezası almamış olmak.
 • Ayrılacağı lisansüstü programındaki geçiş yapacağı yarıyıla kadar olan derslerinin tümünü normal süresi içinde başarmış olmak.
Müfredat

 

Dersler için tıklayınız.

 

Program Koordinatörü ve İletişim  
 

Arş. Gör. Meryem YILMAZ

  meryem.yilmaz@asbu.edu.tr

  +90 312 596 47 84

 

Başvuru

 

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Adaylar için

 

Başvuru sayfası programlara başvuruların kabul edildiği dönemde aktif hâle gelmektedir.

 

 

Başvuru Takvimi ve Değerlendirme

 

Başvuru takvimi için tıklayınız.

 

Başvuruların ön değerlendirmesi lisans mezuniyet not ortalamasına göre yapılır. Kontenjanın beş katına kadar aday bilimsel değerlendirme sınavına çağrılabilir.

 

Başvurular kabul edildikten sonra ilan edilen tarihte bilimsel değerlendirme sınavı yapılır.

 

Programa başvuranların başarı durumu, mezuniyet ortalamasının %20'si ve bilimsel değerlendirme sınav notunun %80'i dikkate alınarak belirlenir.

 

Değerlendirme sonucu 65 tam ve üzeri puana sahip adaylar başarılı kabul edilir. Başarılı adayların kendi içinde sıralaması genel değerlendirme puanına göre yapılır (genel değerlendirme puanının eşitliği halinde, bilimsel değerlendirme sınavının puanı dikkate alınır) ve kontenjan sayısı kadar asıl ve kontenjan sayısının iki katı kadar yedek aday, programın yürütüldüğü Enstitünün web sitesinde ilan edilir.

 

Uluslararası Adaylar için

 

 

Başvuru Takvimi ve Değerlendirme

 

Başvuru takvimi için tıklayınız.

 

Başvuruların değerlendirilmesi, programın kabul ölçütleri ve uluslararası öğrenci kotası dikkate alınarak yapılmaktadır.

 

Değerlendirme sonucu adayın e-posta adresine gönderilmektedir.

 

 

 

 

 

 

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz.

asbu.edu.tr' yi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.