Ana içeriğe atla
Manevi Rehberlik ve Danışmanlık Tezli Yüksek Lisans Programı (Türkçe)

Program Hakkında

Manevi Bakım ve Danışmanlık (Tezli) Yüksek Lisans Programı’nın amacı; günümüz insanının talep ettiği danışmanlık hizmetini alanlarının geliştirilerek, dünyada örnekleri bulunan ve başarı ile uygulanan manevi danışmanlık alanında ülkemizde hizmet sunacak uzmanların yetişmesidir. Bu temel hedef doğrultusunda bu yüksek lisans programının amacı, bireysel ve toplumsal düzeyde etkili din hizmeti sunabilmek için gerekli olan genel kültür, alan bilgisi ve mesleki formasyona ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirmiş din hizmetlerinin hedef kitlesi olan çocuk, genç, yetişkin ve yaşlıları biyolojik, psikolojik, sosyal ve dini gelişim özelliklerine göre tanıyıp, uygun yöntem ve tekniklerle dini öğretileri sunabilme becerisi kazanmış; din bilimlerine ilişkin tarihi bilgi birikimiyle birlikte, alanıyla ilgili güncel bilgi ve gelişmeleri izleyebilme ve sorunların çözümünde kullanabilme becerisi kazanmış; toplumsal alandaki gelişme ve sorunlara bağlı olarak yaşam boyu öğrenme felsefesi oluşturmuş; toplumun dezavantajlı grubunu oluşturan (engelliler, mahkûmlar, hasta ve yaşlılar, dul ve yetimler) kişilere yönelik, dini danışmanlık ve rehberlik yapabilecek bilgi ve beceriye sahip; her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, temel kaynaklardan yararlanarak, bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilme becerisi kazanmış; milli ve dini değerler hususunda farkındalık oluşturarak, hurafelerden uzak, toplumsal örf ve adetlerin tanımasını ve yaşatılmasını sağlayabilecek; aldığı eğitim ve öğretime paralel olarak, toplum içerisinde mesleğini temsil edebilme duygu ve becerisini kazanmış; modern psikolojik danışmanlık teknikleri ile birlikte dini ve manevi yöntem ve teknikleri birlikte kullanabilen uzmanlar yetiştirmektir.

 

Kabul Koşulları

 

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Adaylar için
 • Programa başvurabilmek için adayın aşağıda belirtilen lisans programlarının birinden 4’lük sisteme göre 2.50 ve üzeri; veya 100’lük sisteme göre 65 ve üzeri puan ortalaması ile mezun olması gerekmektedir
 • Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Sosyal Hizmet, Sosyoloji, Felsefe, Çocuk Gelişimi, Özel Eğitim, Sağlık Yönetimi bölümleri ile; İlahiyat ve İslami İlimler Fakültesi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği, Hemşirelik Fakültesi, Tıp Fakültesi, Eğitim Fakültesi bölümlerinin herhangi birinden Lisans mezunu olmak veya bu lisans programlarının dışında herhangi bir lisans programı mezunu olup yukarıda belirtilen alanlarda yüksek lisans veya doktora programı bitirmiş olmak.
 • Adayın ALES (EA-SÖZEL) puanının en az 65 olması veya Eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan en az buna eşdeğer bir puanı olması.
 • YDS/e-YDS veya YÖKDİL sınavlarının herhangi birinden en az 50 puan veya Eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan en az buna eşdeğer bir puan almış olmak.
 • Yapılacak olan Bilimsel Değerlendirme sınavından (yazılı ve/veya sözlü) en az 65 puan almış olmak.
 • Genel Değerlendirme sonucu en az 65 puana sahip olmak.               
Uluslararası Adaylar için
 • Programa başvuran adayın hangi lisans programından mezun olması gerektiği, mezuniyet ortalamasının ve (Türkçe dışında yabancı dil şartı olan programlar için) yabancı dil puanının yeterli olup olmadığı Anabilim Dalı Başkanlıklarınca oluşturulan en az 3 kişilik Uluslararası Lisansüstü Öğrenci Kabul Komisyonu tarafından değerlendirilir.
 • Türkçe dil yeterliğine sahip olmak. (Türkiye'de bir Yüksek Öğretim Kurumundan mezun olan yabancı uyruklu öğrencilerde Türkçe dil şartı aranmaz. Bunun dışındaki adayların lisansüstü eğitimlerine başlayabilmeleri için, TÖMER, DİLMER veya TYS gibi Türkçe yeterlilik sınavlarından alacakları en az C1 düzeyinde Türkçe bildiğine dair belgeye sahip olmaları gerekir. Bu belgelerden herhangi birisini ibraz edemeyen adaylar en fazla iki dönem olan Türkçe hazırlık programlarına yönlendirilir.)
 • Programın uluslararası öğrenciler için belirlenen öğrenim ücreti ödenmelidir. Öğrenim ücreti yıllık 6000 TL'dir.
Yatay Geçiş
 • Programın en güncel asgari başvuru şartlarını sağlıyor olmak.
 • İlgili Manevi Bakım ve Danışmanlık, Manevi Danışmanlık ve Rehberlik, Dini Danışmanlık ve Rehberlik Tezli Yüksek Lisans programlarında kayıtlı olmak.
 • Öğrenim gördüğü Yüksek Lisans genel not ortalamasının 4’lük sisteme göre 2.50 ve üzeri olması gerekmektedir
 • Mevcut kayıtlı olduğu programda en az bir yarıyılını tamamlamış olmak.
 • Bulunduğu programın tamamlanabilmesi için azami öğrenim süresinin yarısını henüz tamamlamamış olmak.
 • Disiplin cezası almamış olmak.
 • Ayrılacağı lisansüstü programındaki geçiş yapacağı yarıyıla kadar olan derslerinin tümünü normal süresi içinde başarmış olmak.

 

Müfredat

Dersler için tıklayınız.

Program Koordinatörü ve İletişim 
Arş. Gör. Sema İNCEKÖSE

  sema.incekose@asbu.edu.tr

  +90 312 596 60 25

Başvuru

 

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Adaylar için
Başvuruda gerekli belgeler için tıklayınız.
Online başvuru sayfası için tıklayınız.

Başvuru sayfası programlara başvuruların kabul edildiği dönemde aktif hale gelmektedir.


Başvuru Takvimi ve Değerlendirme

 

Başvurular, genel olarak güz dönemi için Haziran-Temmuz-Ağustos aylarında, bahar dönemi için de Kasım-Aralık aylarında kabul edilmektedir. Başvuru takvimine ilişkin spesifik tarihler için üniversite web sitesi takip edilmelidir.

Başvurular kabul edildikten sonra ilan edilen tarihte yazılı ve/veya sözlü sınav yapılır. Programa başvuranların başarısı, ALES notunun %50’si, mezuniyet notunun %20’si ve yazılı/sözlü bilimsel yeterlilik sınav notunun %30’u dikkate alınarak değerlendirilir. Değerlendirme sonucu programın yürütüldüğü Enstitünün web sayfasında ilan edilir. 

Uluslararası Adaylar için
Başvuruda gerekli belgeler için tıklayınız.
Online başvuru sayfası için tıklayınız.

Başvuru Takvimi ve Değerlendirme

Başvurular yıl boyu kabul edilmektedir.

Başvuruların değerlendirilmesi, programın kabul ölçütleri ve uluslararası öğrenci kotası dikkate alınarak yapılmaktadır. Değerlendirme sonucu adayın e-posta adresine gönderilecektir.

 

 

 

 

 

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz.

asbu.edu.tr' yi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.