Ana içeriğe atla
Arap Dili Ve Belagatı Tezli Yüksek Lisans Programı

Program Hakkında

  Yükseköğretim kurumlarına bağlı İlahiyat ve İslami İlimler Fakültesinde, Arap Dili ve Edebiyatı, Arapça Öğretmenliği, Arapça Mütercim-Tercümanlık bölümlerinde Arap Dili dersi zorunlu ders olarak okutulmaktadır. Bu bölümlerde zorunlu veya seçmeli olarak bir yıl Arapça hazırlık programı uygulanmaktadır. Ayrıca bahsi geçen fakülte ve bölümlerde Arap Dili ve Belagatı/Edebiyatı ana bilim dalları bulunmaktadır. Ana bilim dalları ve Arapça hazırlık programı için öğretim elemanı ihtiyacını karşılamak gayesiyle Arap Dili ve Belagatı alanında lisansüstü eğitimin yaygınlaştırılması ve söz konusu ihtiyacı karşılayacak uzmanların yetiştirilmesi gerekmektedir.

 

  Arap Dili ve Belagatı Yüksek Lisans Programına yurt içinden ve yurt dışından oluşan talep yoğunluğu nedeniyle mevcut programların kontenjanları her yıl dolmaktadır. Yeterli öğretim üyesinin bulunduğu ve akademik çalışma imkanlarının olduğu büyük şehirlerde bu programların sayısının artırılma ihtiyacı ortaya çıkmıştır.

 

  Tefsir, Hadis ve Fıkıh gibi ilimIere dair klasik dini metinlerin doğru bir şekilde okunup anlaşılması İslami ilimler ve İlahiyat Fakültesi öğrencileri için büyük önem arz etmektedir. Klasik dini metinlere aşinalık ve vukufiyet kazanmak ancak Arap Dili ve Belagatının iyi bir şekilde öğrenilmesine bağlıdır. Arap Dili ve Belagatı alanında uzman araştırmacıların yetiştirilmesi ilahiyat daha kaliteli bir eğitim verilmesini mümkün kılmaktadır.

 

   Arap Dili ve Belagatı Yüksek Lisans Programına başvuran öğrencilerin şu becerileri edinmeleri hedeflenmektedir:

 

a) Arap edebiyatı tarihi hakkında bilgi sahibi olma.

b) Arap dili morfolojisini ileri düzeyde öğrenme.

c) Arap dili gramerini ileri düzeyde öğrenme.

d) Arapçadan Türkçeye tercüme yöntemlerini kavrama.

e) Arap dili araştırma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma.

f) Arap dili ve belagatını derinlemesine öğrenme.

g) Arapça sözlük çalışmalarını öğrenme.

h) Klasik Arapça metinleri okuma.

i)  Modern Arapça metinleri okuma.

j)  Klasik Arapça kaynakları tanıma.

k) Modern Arap dil bilimi hakkında bilgi sahibi olma.

l)  Arap Dili Felsefesi hakkında bilgi sahibi olma.


 

 

Kabul Koşulları

 

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Adaylar için
Alan İçi Adaylar İçin Başvuru Şartları
 • Programa başvurabilmek için adayın aşağıda belirtilen lisans programlarının birinden 4’lük sisteme göre 2.50 ve üzeri; veya 100’lük sisteme göre 65 ve üzeri puan ortalaması ile mezun olması gerekmektedir.
 • Yüksek din öğretimi yapan (İslami İlimler, İlahiyat, Din kültürü ve Ahlak Bilgisi vb.)  Lisans programlarından mezun olmak.
 • Adayın ALES (EA-SÖZEL) puanının en az 65 olması veya Eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan en az buna eşdeğer bir puanı olması.
 • YDS/e-YDS veya YÖKDİL sınavlarının herhangi birinden en az 50 puan veya Eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan en az buna eşdeğer bir puan almış olmak.
 • Yapılacak olan Bilimsel Değerlendirme sınavından (yazılı ve/veya sözlü) en az 65 puan almış olmak.
 • Genel Değerlendirme sonucu en az 65 puana sahip olmak.
Alan Dışı Adaylar İçin Başvuru Şartları
 • Programa başvurabilmek için adayın aşağıda belirtilen lisans programlarının birinden 4’lük sisteme göre 2.50 ve üzeri; veya 100’lük sisteme göre 65 ve üzeri puan ortalaması ile mezun olması gerekmektedir.
 • Yüksek din öğretimi yapan (İslami İlimler, İlahiyat, Din kültürü ve Ahlak Bilgisi vb.) Lisans programları dışında herhangi bir Lisans programından mezun olmak.
 • Adayın ALES (EA-SÖZEL) puanının en az 65 olması veya Eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan en az buna eşdeğer bir puanı olması.
 • YDS/e-YDS veya YÖKDİL sınavlarının herhangi birinden en az 50 puan veya Eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan en az buna eşdeğer bir puan almış olmak.
 • Yapılacak olan Bilimsel Değerlendirme sınavından (yazılı ve/veya sözlü) en az 65 puan almış olmak.
 • Genel Değerlendirme sonucu en az 65 puana sahip olmak.
Uluslararası Adaylar için
 • Programa başvuran adayın hangi lisans programından mezun olması gerektiği, mezuniyet ortalamasının ve (Türkçe dışında yabancı dil şartı olan programlar için) yabancı dil puanının yeterli olup olmadığı Anabilim Dalı Başkanlıklarınca oluşturulan en az 3 kişilik Uluslararası Lisansüstü Öğrenci Kabul Komisyonu tarafından değerlendirilir.
 • Türkçe dil yeterliğine sahip olmak. (Türkiye'de bir Yüksek Öğretim Kurumundan mezun olan yabancı uyruklu öğrencilerde Türkçe dil şartı aranmaz. Bunun dışındaki adayların lisansüstü eğitimlerine başlayabilmeleri için, TÖMER, DİLMER veya TYS gibi Türkçe yeterlilik sınavlarından alacakları en az C1 düzeyinde Türkçe bildiğine dair belgeye sahip olmaları gerekir. Bu belgelerden herhangi birisini ibraz edemeyen adaylar en fazla iki dönem olan Türkçe hazırlık programlarına yönlendirilir.)
 • Programın öğrenim ücreti ödenmelidir. Güncel öğrenim ücretleri için tıklayınız.
Yatay Geçiş
 • Programın en güncel asgari başvuru şartlarını sağlıyor olmak.
 • İlgili Yüksek Lisans programına kayıtlı olmak.
 • Öğrenim gördüğü Yüksek Lisans genel not ortalamasının 4’lük sisteme göre 2.50 ve üzeri olması gerekmektedir
 • Mevcut kayıtlı olduğu programda en az bir yarıyılını tamamlamış olmak.
 • Bulunduğu programın tamamlanabilmesi için azami öğrenim süresinin yarısını henüz tamamlamamış olmak.
 • Disiplin cezası almamış olmak.
 • Ayrılacağı lisansüstü programındaki geçiş yapacağı yarıyıla kadar olan derslerinin tümünü normal süresi içinde başarmış olmak.
Müfredat

 

Dersler için tıklayınız.

 

Program Koordinatörü ve İletişim
............................

   @asbu.edu.tr

  +90 312 596 .. ..

Başvuru

 

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Adaylar için

 

 

Başvuru sayfası programlara başvuruların kabul edildiği dönemde aktif hâle gelmektedir.

 

 

Başvuru Takvimi ve Değerlendirme

 

Başvuru takvimi için tıklayınız.

 

Başvuruların ön değerlendirmesi için ALES puanının %50’si ve mezuniyet ortalamasının %50’si alınarak yapılan sıralama sonucu, kontenjanın beş katına kadar aday bilimsel değerlendirme sınavına çağrılabilir. Sıralamada, ondalık sayılarda virgülden sonraki üç basamak dikkate alınır. Sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın olması halinde, bu adayların tamamı giriş sınavına çağrılır.

 

Başvurular kabul edildikten sonra ilan edilen tarihte bilimsel değerlendirme sınavı yapılır. Programa başvuranların başarı durumu, ALES puanının %50’si, mezuniyet ortalamasının %20’si ve bilimsel değerlendirme sınav notunun %30’u dikkate alınarak belirlenir. Değerlendirme sonucu 65 tam ve üzeri puana sahip adaylar başarılı kabul edilir. Başarılı adayların kendi içinde sıralaması genel değerlendirme puanına göre yapılır (Genel değerlendirme puanının eşitliği halinde, bilimsel değerlendirme sınavının puanı dikkate alınır) ve kontenjan sayısı kadar asıl ve kontenjan sayısının iki katı kadar yedek aday, programın yürütüldüğü Enstitünün web sitesinde ilan edilir. 

 
Uluslararası Adaylar için

 

 

 

Başvuru Takvimi ve Değerlendirme

 

Başvuru takvimi için tıklayınız.

 

Başvuruların değerlendirilmesi, programın kabul kriterleri ve uluslararası öğrenci kotası dikkate alınarak yapılmaktadır. Değerlendirme sonucu adayın e-posta adresine gönderilmektedir.

 

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz.

asbu.edu.tr' yi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.