Ana içeriğe atla
İslam Ekonomisi ve Finansı Tezli Yüksek Lisans Programı (Türkçe)

Program Hakkında

Üniversitemiz İslami Araştırmalar Enstitüsü, İslam Ekonomisi ve Finansı Anabilim Dalı altında aktif olarak “İslam Ekonomisi ve Finansı Yüksek Lisans Programı (İngilizce) bulunmaktadır. Program kısa süre içinde gerek yurt içinde ve gerek yurt dışında tanınır hale gelmiş olup özellikle yurt içinden başta Katılım Finans kurumları ve ilgili kuruluşlardan çalışanlarına yönelik ve bu alanda akademik çalışma yapmak isteyen araştırmacılardan tezli Türkçe bir programın aktif olması noktasında önemli talepler söz konusudur. ii. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi bünyesinde, İslami ilimler alanında çalışmalar yapmak üzere kurulmuş İslami Araştırmalar Enstitüsü ile Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Araştırma ve Uygulama Merkezi (ULIFAM) bulunmaktadır. Özellikle ULIFAM, hedef olarak Türkiye’deki gerek finansal sektör gerekse üniversiteler ve araştırma merkezlerinin araştırmacı/akademisyen ihtiyacının karşılanması bu yönde uluslararası seviyede araştırma ve projelerin yapılmasını hedeflemektedir. Bu çerçevede gerek ulusal gerekse uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde bulunulmaktadır. Önerilen yüksek lisans programının açılması, hem merkezin güçlenmesine yardımcı olacak hem de mevcut uluslararası talebin karşılanması noktasında önemli bir adım olacaktır. iii. Bahreyn merkezli İslami Bankalar ve Finans Kurumları Genel Meclisi (CIBAFI), her 5 yılda bir İslami finansal endüstrinin büyüklüğünün iki katına çıkacağını söylemektedir. Malezya Merkez Bankası’nın bir raporunda (MIFC, 2017) yakın gelecekte dünyada yetişmiş akademisyen/ilim adamı ve iş gücü ihtiyacını yüzbinlerle ifade edilmektedir. Bu anlamda özelikle uluslararası nitelik arz eden üniversite ve ilgili kurumlarının dünyadaki bu ihtiyaca hazırlıklı olması, ilgili stratejik planlamalarını bu çerçevede yapması önem taşımaktadır. iv. Son kırk yıldır gerek dünya çapında gerekse ülkemizde İslam Ekonomisi ve Finans’ına olan ilginin giderek artmakta olduğu malumdur. Bu ilgi artışının kamu ve özel sektör tarafından da teveccüh gördüğü söylenebilir. Üniversitemiz ve ilgili kurumlarının da bu duruma kayıtsız kalması söz konusu olamaz. Bu ilginin ilmi temellerde profesyonel bir uzmanlık çerçevesinde uluslararası seviyede ele alınması, katılım bankacılığı/katılım sigortacılığı sektörünün ortaya çıkış amaçlarına uygun çalışması ve sektörün doğru kanalize edilmesi açısından önemlidir.

 

Kabul Koşulları

 

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Adaylar için
 • Programa başvurabilmek için adayın aşağıda belirtilen lisans programlarından birinden 4’lük sisteme göre 2.50 ve üzeri; veya 100’lük sisteme göre 65 ve üzeri puan ortalaması ile mezun olması gerekmektedir.
 • İktisat, İşletme Maliye, Çalışma Ekonomisi, Ekonometri, Finansal Ekonometri, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Uluslararası Ticaret, Endüstri Mühendisliği vb. programlar veya yüksek din öğretimi yapan İslami İlimler, İlahiyat, Din kültürü ve Ahlak Bilgisi vb. alanların herhangi birinden Lisans programı mezunu olmak.
 • Adayın ALES (EA-SÖZEL) puanının en az 65 olması veya Eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan en az buna eşdeğer bir puanı olması.
 • YDS/e-YDS veya YÖKDİL sınavlarının herhangi birinden en az 55 puan veya Eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan en az buna eşdeğer bir puan almış olmak.
 • Yapılacak olan Bilimsel Değerlendirme sınavından (yazılı ve/veya sözlü) en az 70 puan almış olmak.
 • Genel Değerlendirme sonucu en az 70 puana sahip olmak.
Uluslararası Adaylar için
 • Programa başvuran adayın hangi lisans programından mezun olması gerektiği, mezuniyet ortalamasının ve (Türkçe dışında yabancı dil şartı olan programlar için) yabancı dil puanının yeterli olup olmadığı Anabilim Dalı Başkanlıklarınca oluşturulan en az 3 kişilik Uluslararası Lisansüstü Öğrenci Kabul Komisyonu tarafından değerlendirilir.
 • Türkçe dil yeterliğine sahip olmak. (Türkiye'de bir Yüksek Öğretim Kurumundan mezun olan yabancı uyruklu öğrencilerde Türkçe dil şartı aranmaz. Bunun dışındaki adayların lisansüstü eğitimlerine başlayabilmeleri için, TÖMER, DİLMER veya TYS gibi Türkçe yeterlilik sınavlarından alacakları en az C1 düzeyinde Türkçe bildiğine dair belgeye sahip olmaları gerekir. Bu belgelerden herhangi birisini ibraz edemeyen adaylar en fazla iki dönem olan Türkçe hazırlık programlarına yönlendirilir.)
 • Programın uluslararası öğrenciler için belirlenen öğrenim ücreti ödenmelidir. Öğrenim ücreti yıllık 6000 TL'dir.
Yatay Geçiş
 • Programın en güncel asgari başvuru şartlarını sağlıyor olmak.
 • İlgili Yüksek Lisans programına kayıtlı olmak.
 • Öğrenim gördüğü Yüksek Lisans genel not ortalamasının 4’lük sisteme göre 2.50 ve üzeri olması gerekmektedir
 • Mevcut kayıtlı olduğu programda en az bir yarıyılını tamamlamış olmak.
 • Bulunduğu programın tamamlanabilmesi için azami öğrenim süresinin yarısını henüz tamamlamamış olmak.
 • Disiplin cezası almamış olmak.
 • Ayrılacağı lisansüstü programındaki geçiş yapacağı yarıyıla kadar olan derslerinin tümünü normal süresi içinde başarmış olmak.

 

Müfredat

Dersler için tıklayınız.

Öğrenim Kazanımları

Bologna Bilgi Paketi

Mezuniyet Koşulları

Bologna Bilgi Paketi

Program Koordinatörü ve İletişim 
Arş. Gör. Meryem YILMAZ

  meryem.yilmaz@asbu.edu.tr

  +90 312 596 47 84

Başvuru

 

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Adaylar için
Başvuruda gerekli belgeler için tıklayınız.
Online başvuru sayfası için tıklayınız.

Başvuru sayfası programlara başvuruların kabul edildiği dönemde aktif hale gelmektedir.


Başvuru Takvimi ve Değerlendirme

 

Başvurular, genel olarak güz dönemi için Haziran-Temmuz-Ağustos aylarında, bahar dönemi için de Kasım-Aralık aylarında kabul edilmektedir. Başvuru takvimine ilişkin spesifik tarihler için üniversite web sitesi takip edilmelidir.

Başvurular kabul edildikten sonra ilan edilen tarihte yazılı ve/veya sözlü sınav yapılır.Programa başvuranların başarısı, ALES notunun %50’si, mezuniyet notunun %20’si ve yazılı/sözlü bilimsel yeterlilik sınav notunun %30’u dikkate alınarak değerlendirilir. Değerlendirme sonucu programın yürütüldüğü Enstitünün web sayfasında ilan edilir. 

Uluslararası Adaylar için
Başvuruda gerekli belgeler için tıklayınız.
Online başvuru sayfası için tıklayınız.

Başvuru Takvimi ve Değerlendirme

Başvurular yıl boyu kabul edilmektedir.

Başvuruların değerlendirilmesi, programın kabul ölçütleri ve uluslararası öğrenci kotası dikkate alınarak yapılmaktadır. Değerlendirme sonucu adayın e-posta adresine gönderilecektir.

 

 

 

 

 

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz.

asbu.edu.tr' yi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.