Ana içeriğe atla
Program Hakkında

Dini İlimler ve İlahiyat eğitiminin bir parçasını oluşturan Felsefe ve Din Bilimlerinin bilimsel bir araştırma alanı olarak ele alınmasıyla oluşturulan bu program dinin birey, toplum, kültür ve tarihle karşılıklı ilişkileri üzerine bilimsel bir perspektifle yaklaşarak araştırma yapılmasına imkan verecektir. İlahiyat fakültelerinin bilimsel bir yapı kazanarak nesnel ve evrensel üniversite yapısı içinde temsil edilmeleri hususunda Felsefe ve Din Bilimleri mühim bir role sahiptir.

Felsefe ve Din Bilimleri doktora programıyla gerek tarihsel ve aktüel, gerekse kuramsal ve uygulamalı bilimsel araştırmalar yapılması, böylece özelde Üniversitemizde, genelde ise ülkemizde bilimsel çalışmaların artmasına katkı sağlamak hedeflenmektedir. Felsefe ve Din Bilimleri alanı bakir çalışma konuları ile araştırmacıları beklemektedir. Değişmeyen tek şeyin değişim olduğu bir dünyada felsefe ve din bilimleri alanında farklı yöntem ve bakış açılarından hareketle farklı çalışmaların yapılması hem din olgusunun sağlıklı bir biçimde anlaşılmasına hizmet edecektir, hem de akademik zenginliği artıracaktır. Bu kapsamda Din Psikolojisi, Din Sosyolojisi, Dinler Tarihi, Din Eğitimi ve Felsefe Tarihi alanlarında yapılacak olan kuramsal ve uygulamalı çalışmalarla hem Türk kültürüne, İslam kültürüne ve evrensel kültüre hem de yerel ve evrensel ölçekte akademik bilgi birikimine katkı sağlanacak, böylece din ile birey, toplum, kültür, eğitim, siyaset, ekonomi, sanat arasındaki karşılıklı ilişkilerde problem olarak ön plana çıkan sorunların çözümüne zemin hazırlanacaktır.

Gerek Türkiye içinde gerekse Türkiye dışında/Avrupa’da din bilimleri alanında ortak programlar geliştirmek, AB çerçevesinde ortak programlar ve akademik faaliyetlere katılabilmek için Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı’nda lisansüstü programa ihtiyaç duyulmaktadır. Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı doktora programı Avrupa ve Amerika üniversiteleriyle ilişkileri artırmaya, öğrenci ve öğretim üyesi değişimi programlarını gerçekleştirmeye zemin hazırlayacaktır.

Dünya barışına katkı sağlayacak en önemli unsur olan din olgusunun doğru anlaşılması ve doğru anlatılması gereklidir. Bunun için de dini doğru anlayan ve doğru anlatabilen insanların yetiştirilmesi gerekir. Felsefe ve Din Bilimleri Doktora Programı, bu alanlarda görev yapan görevlilerin daha nitelikli hale getirilmesine ve özellikle hem öğretmenlerin hem de din görevlilerinin akademik çalışmaya teşvik edilmesine, böylece kendilerini yenilemelerine din gibi hassas bir alanda bilimsel düşünme yeteneğinin kazanılmasına hizmet edecektir.

 

 

Kabul Koşulları

 

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Adaylar için
  Alan İçi Adaylar İçin Başvuru Şartları
  • Programa başvurabilmek için adayın aşağıda belirtilen yüksek lisans programlarının birinden 4’lük sisteme göre 3.00 ve üzeri; veya 100’lük sisteme göre 76.66 ve üzeri puan ortalaması ile mezun olması gerekmektedir.
  • Yüksek din öğretimi yapan (İslami İlimler, İlahiyat, Din kültürü ve Ahlak Bilgisi vb.) Lisans programlarından mezun olmak.
  • Herhangi bir Yüksek Lisans programından mezun olmak.
  • Adayın ALES (EA-SÖZEL) puanının en az 65 olması veya Eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan en az buna eşdeğer bir puanı olması.
  • YDS/e-YDS veya YÖKDİL sınavlarının herhangi birinden en az 60 puan veya Eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan en az buna eşdeğer bir puan almış olmak.
  • Yapılacak olan Bilimsel Değerlendirme sınavından (yazılı ve/veya sözlü) en az 70 puan almış olmak.
  • Genel Değerlendirme sonucu en az 75 puana sahip olmak.
  Alan Dışı Adaylar İçin Başvuru Şartları
  • Programa başvurabilmek için adayın aşağıda belirtilen yüksek lisans programlarının birinden 4’lük sisteme göre 3.00 ve üzeri; veya 100’lük sisteme göre 76.66 ve üzeri puan ortalaması ile mezun olması gerekmektedir.
  • Yüksek din öğretimi yapan (İslami İlimler, İlahiyat, Din kültürü ve Ahlak Bilgisi vb.) Yüksek Lisans programları dışında herhangi bir Yüksek Lisans programından mezun olmak.
  • Adayın ALES (EA-SÖZEL) puanının en az 65 olması veya Eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan en az buna eşdeğer bir puanı olması.
  • YDS/e-YDS veya YÖKDİL sınavlarının herhangi birinden en az 60 puan veya Eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan en az buna eşdeğer bir puan almış olmak.
  • Yapılacak olan Bilimsel Değerlendirme sınavından (yazılı ve/veya sözlü) en az 70 puan almış olmak.
  • Genel Değerlendirme sonucu en az 75 puana sahip olmak.
  Uluslararası Adaylar için
  • Programa başvuran adayın hangi lisans ve yüksek lisans programından mezun olması gerektiği, mezuniyet ortalamasının ve (Türkçe dışında yabancı dil şartı olan programlar için) yabancı dil puanının yeterli olup olmadığı Anabilim Dalı Başkanlıklarınca oluşturulan en az 3 kişilik Uluslararası Lisansüstü Öğrenci Kabul Komisyonu tarafından değerlendirilir.
  • Anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan almış olmak.
  • Türkçe dil yeterliğine sahip olmak. (Türkiye'de bir Yüksek Öğretim Kurumundan mezun olan yabancı uyruklu öğrencilerde Türkçe dil şartı aranmaz. Bunun dışındaki adayların lisansüstü eğitimlerine başlayabilmeleri için, TÖMER, DİLMER veya TYS gibi Türkçe yeterlilik sınavlarından alacakları en az C1 düzeyinde Türkçe bildiğine dair belgeye sahip olmaları gerekir. Bu belgelerden herhangi birisini ibraz edemeyen adaylar en fazla iki dönem olan Türkçe hazırlık programlarına yönlendirilir.)
  • Programın uluslararası öğrenciler için belirlenen öğrenim ücreti ödenmelidir. Öğrenim ücreti yıllık 6000 TL'dir.
  Yatay Geçiş
  • Programın en güncel asgari başvuru şartlarını sağlıyor olmak.
  • İlgili Doktora programına kayıtlı olmak.
  • Öğrenim gördüğü Doktora genel not ortalamasının 4’lük sisteme göre 3.00 ve üzeri olması gerekmektedir
  • Mevcut kayıtlı olduğu programda en az bir yarıyılını tamamlamış olmak.
  • Bulunduğu programın tamamlanabilmesi için azami öğrenim süresinin yarısını henüz tamamlamamış olmak.
  • Disiplin cezası almamış olmak.
  • Ayrılacağı lisansüstü programındaki geçiş yapacağı yarıyıla kadar olan derslerinin tümünü normal süresi içinde başarmış olmak.
  Müfredat

   

  Dersler için tıklayınız.

   

  Program Koordinatörü ve İletişim
  Arş. Gör. Rümeysa ERGİN

    rumeysa.ergin@asbu.edu.tr

    +90 312 596 60 19

  Başvuru

   

  Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Adaylar için

  Başvuru sayfası programlara başvuruların kabul edildiği dönemde aktif hale gelmektedir.

   

  Başvuru Takvimi ve Değerlendirme

  Başvurular, genel olarak güz dönemi için Haziran-Temmuz-Ağustos aylarında, bahar dönemi için de Kasım-Aralık aylarında kabul edilmektedir. Başvuru takvimine ilişkin spesifik tarihler için üniversite web sitesi takip edilmelidir.

  Başvurular kabul edildikten sonra ilan edilen tarihte bilimsel değerlendirme sınavı yapılır. Programa başvuranların başarı durumu, ALES notunun %50’si, mezuniyet notunun %20’si ve bilimsel değerlendirme sınav notunun %30’u dikkate alınarak belirlenir. Değerlendirme sonuçları, programın yürütüldüğü Enstitünün web sitesinde ilan edilir. 

  Uluslararası Adaylar için
  Başvuru Takvimi ve Değerlendirme

  Başvurular yıl boyunca kabul edilmektedir.

  Başvuruların değerlendirilmesi, programın kabul ölçütleri ve uluslararası öğrenci kotası dikkate alınarak yapılmaktadır. Değerlendirme sonucu adayın e-posta adresine gönderilmektedir.

  Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz.

  asbu.edu.tr' yi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.